Jens Rømer

Forfatter & Vinkender

JENS RØMERS BLOG

rul ned for at se flere blogindlæg:)

Ugens Vin – økologisk rød chilener

Ugens Vin – økologisk rød chilener

Vinedos Emiliana blev etableret i 1986 af familien Guilisasti. Med sine omkring 1550 HA vinmarker er Vinedos Emiliana verdens største økologiske vingård; her arbejdes også ud fra biodynamiske principper. Vinene fra Vinedos Emiliana kommer udelukkende fra egne...

læs mere
Ugens Vin – økologisk Chardonnay fra Chile

Ugens Vin – økologisk Chardonnay fra Chile

Vinedos Emiliana blev etableret i 1986 af familien Guilisasti. Med sine omkring 1550 HA vinmarker er Vinedos Emiliana verdens største økologiske vingård; her arbejdes også ud fra biodynamiske principper. Vinene fra Vinedos Emiliana kommer udelukkende fra egne...

læs mere
Ugens Vin – biodynamisk AOC Languedoc fra Domaine Aubai Mema

Ugens Vin – biodynamisk AOC Languedoc fra Domaine Aubai Mema

Jeg besøgte Domaine Aubai Mema for første gang i juni 2015 i forbindelse med arbejdet med min bog "Mit Liv med Vin og Musik". I 2002 købte englænderen Mark Haynes 10 hektar vinmarker i byen Aubai, en smuk middelalderby beliggende syd for Nimes. Han overtog det gamle...

læs mere
Ugens Vin – økologisk rød AOC Ventoux fra Domaine la Martinelle

Ugens Vin – økologisk rød AOC Ventoux fra Domaine la Martinelle

Jeg besøgte Domaine la Martinelle og vinbonde Corinna Faravel for første gang i juni 2015, da jeg var i gang med arbejdet på min bog/CD "Mit Liv med Vin og Musik". La Martinelle er på 12 HA vinmarker, Corinna besidder 8 HA vinmarker i AOC Ventoux og 4 HA vinmarker i...

læs mere
Ugens Vin – økologisk rød AOC Languedoc fra Domaine Coston

Ugens Vin – økologisk rød AOC Languedoc fra Domaine Coston

Jeg besøgte Domaine Coston første gang i juni 2015 i forbindelse med mit arbejde med min bog "Mit Liv med Vin og Musik". Familien Coston har været vinbønder i landsbyen Puéchabon i fem generationer. I 1999 overtog Jean Marc Coston de godt 10 hektar vinmarker efter sin...

læs mere
Ugens Vin – økologisk rød Languedoc fra Mas de Figuier

Ugens Vin – økologisk rød Languedoc fra Mas de Figuier

Jeg besøgte Mas de Figuier og vinbonden Gilles Pagès første gang i juni 2015 i forbindelse med arbejdet med min bog/CD "Mit Liv med Vin og Musik". Den 20 hektar store vingård ligger i Pic Saint-Loup- appellationen, som er en selvstændig appellation i det store...

læs mere
Ugens Vin – økologisk rød AOC Languedoc fra Domaine Bort

Ugens Vin – økologisk rød AOC Languedoc fra Domaine Bort

Jeg besøgte Domaine Bort første gang i juni 2015 i forbindelse med mit arbejde med min bog "Mit Liv med Vin og Musik". Domaine Bort er beliggende i landsbyen Saint-Christol mellem Nimes og Montpellier, og Saint-Christol har ret til egen selvstændig appellation....

læs mere

VELKOMMEN

Min bog/CD “Mit Liv med Vin og Musik” er udkommet 17.8, og den kan købes på: shop@Olafssongs.dk

Jens-Rømer
En historie om iværksætteri, om at få nye idéer til livets opretholdelse og finde nye græsgange i et fremmed land.
En historie om, uden sikkerhedsnet, at turde springe ud på det dybe vand og sammen med kone og to små børn flytte fra den sikre tilværelse i Hillerød til den lille vinlandsby Vacqueyras i Sydfrankrig.
En historie om endnu engang at rykke rødderne op og flytte tilbage til Hillerød og her være med til at skabe fundamentet for et spændende multikulturhus, Klaverfabrikken. En historie om hvordan disse to passioner uafladeligt krydser hinanden – fortalt med kærlighed til vin, mennesker og musik.

En historie om mit eget liv som musiker i AR-FOLK, Trio Danois, Club Renaissance, Orgabard etc. En historie om mit arbejde med musik.

Det er en personlig vinrejse til udvalgte økologiske og biodynamiske vinbønder i Rhône og Languedoc (Sydfrankrig), som med stor passion fortæller deres egne historier. Og jeg besøger en enkelt vingård i Danmark.

 

 

De senere år er kvaliteten af økologisk/biodynamisk vin blevet fantastisk høj, ikke kun i Sydfrankrig men i hele vinverdenen. Jeg mener, at det er overordentlig vigtigt at tænke på miljøet, når man køber ind og leve så økologisk som muligt – og det er i hvert fald ikke noget problem at finde god økologisk/biodynamisk vin i butikkerne i dag.

I bogen parrer jeg vin og musik, hvor en perlerække af mine personlige danske og franske musikervenner bliver udfordret, og har skrevet et stykke musik inspireret af en udvalgt vinbondes vine.
Der er en del lighedspunkter mellem musikere og vinbønder – mange musikere interesserer sig for vin, nogle laver sågar deres egen vin, og mange vinbønder interesserer sig for musik, nogle af dem bruger aktivt musik i deres arbejde med vin, og nogle af dem spiller selv musik. Terasse_jens
En musiker kan udtrykke store følelser igennem sin musik, et stykke musik kan bestå af mange forskellige små nuancer, musik skaber billeder inde i lytterens hoved og kan vække alle mulige former for følelser hos lytteren, musik er en kunstart. En vinbonde kan også udtrykke store følelser igennem sin vin, vinen kan bestå af mange forskellige små nuancer, og den kan skabe billeder og følelser hos smageren. Kan man kalde en vinbonde for en kunstner? Eller er en vinbonde en håndværker? Det bliver spændende, om jeg kommer nærmere et svar i løbet af min bog!

Jeg håber, at bogen udkommer i efteråret 2016!

Jens Rømer, København februar 2016

 

MUSIKERE MØDER VINBØNDER

Dan Ar Braz, (guitar – Bretagne/Frankrig) versus Domaine Bort (Languedoc/Saint Christol)
Jean-Luc Thomas (fløjte – Bretagne/Frankrig) versus Domaine Colline de l’Hirondelle (Languedoc/Corbières)
Lars Lilholt (violin) versus Domaine de Beaurenard (Rhône/Châteauneuf-du-Pape & Rasteau)
Anders Blichfeldt (elektronisk) versus Domaine de la Reserve d’O (Languedoc/Terrasses du Larzac)
Sven-Ingvart Mikkelsen (orgel) versus Domaine de Marcoux (Rhône/Châteauneuf-du-Pape & Lirac) & Domaine des Espiers (Rhône/Gigondas)
Finn Olafsson (guitar) versus Domaine Clavel (Langudoc/Pic Saint Loup)
Ole Højer Hansen (elektronisk) versus Domaine la Monardière (Rhône/Vacqueyras)
Pierre Dørge (guitar) versus Domaine la Martinelle (Rhône/Ventoux & Beaumes-de-Venise)
Irene Becker (klaver) versus Domaine Lionnet (Rhône/Cornas)

Jens Rømer & Sven-Ingvart Mikkelsen

 

Lars Bo Kujahn (kanun & guitar) versus Domaine Aubai Mema (Languedoc)
Kristian Rømer (elektronisk) versus Domaine de Montvac (Rhône/Vacqueras & Gigondas)
Jens Jepsen & Benjamin Aggerbæk (guitar og sang) versus Mas de Figuier (Languedoc/Pic Saint Loup)
Jonas Højer Hansen (elektronisk) versus Domaine de la Jument Rousse (Languedoc/Corbières)
Jesper Løvdal (klarinet og saxofon) versus Domaine Hegarty Chamans (Languedoc/Minervois)
Lucas Forchhammer (klaver) versus Domaine Coston (Languedoc/Terrasses du Larzac)
Jens Hesselbjerg Rømer og NWMNWMNWM (elektronisk) versus Château des Estanilles (Languedoc/Faugères)
Ole Højer Hansen & Jens Rømer (elektronisk, krumhorn etc.) versus Domaine de Fenouillet (Rhône/Muscat de Beaumes-de-Venise, Ventoux, Beaumes-de-Venise)
Frans Bak, Per Nielsen, Lonnie Devantier & Niller Wischmann (musik, tekst og sang) versus Furesødal (Birkerød/DK)

 

 

 

MUSIK & VIDEO

Links til videoerne, som ledsager min kommende bog “Mit liv med Vin og Musik”

a

Click på playliste-menu'en herunder for at se alle videoer / hele playlisten

WELCOME

I am in the process of writing a book about two of my great passions – wine and music – told from my own personal experiences and life with these two passions. Jens-RømerA story of entrepreneurship, to get new ideas for sustenance and find new pastures in a foreign country. A story about, without a safety net, daring to jump into deep water and along with my wife and two small children move from the safe life in Hillerød, Denmark to the small wine village of Vacqueyras in the Rhône Valley in Southern France. A story of once again pulling up roots and moving back to Hillerød and here to help create an exciting multicultural house, Klaverfabrikken (The Piano Factory). A story about how these two passions continually cross each other – told with love of wine, people and music. A story of my own life as a musician in AR-FOLK, Trio Danois, Club Renaissance, Orgabard etc. A story about my work with music.

It is a personal wine tour to selected organic and biodynamic winemakers in the Rhône Valley and Languedoc (Southern France), who with great passion tell their own stories. And one winemaker in Denmark.

In recent years, the quality of organic / biodynamic wine has increased spectacularly, not only in the south of France but throughout the wine world. I believe that it is extremely important to think about the environment when you buy food, wine etc. and live as organic as possible – and it is certainly no problem finding good organic / biodynamic wine in stores today.
In the book I pair wine and music, where a string of my personal Danish and French musician friends are challenged, and have written a piece of music inspired by a selected winegrowers wines. Terasse_jensThere are several similarities between musicians and winemakers – many musicians are interested in wine, some making even their own wine, and many winemakers are interested in music, some of them actively using music in their work with wine, and some of them even play music. A musician can express emotion through his music, a piece of music can consist of many different nuances, music creates images inside the listener’s head and can arouse all kinds of emotions in the listener, music is an art form. A winegrower can also express emotion through his wine, the wine can consist of many different nuances and can create images and emotions in the taster. Can you call a wine grower an artist? Or is a winegrower a craftsman? It will be interesting if I come closer an answer during the writing of my book!

I hope that this book will be out in the autumn of 2016!!

Jens Rømer, Copenhagen february 2016

 

MUSICIANS MEETS WINEGROWERS

Dan Ar Braz (guitar -Brittany/France) versus Domaine Bort (Languedoc/Saint Christol)
Jean-Luc Thomas (flute – Brittany/France) versus Domaine Colline de l’Hirondelle (Languedoc/Corbières)
Lars Lilholt (violin) versus Domaine de Beaurenard (Rhône/Châteauneuf-du-Pape & Rasteau)
Anders Blichfeldt (electronics) versus Domaine de la Reserve d’O (Languedoc/Terrasses du Larzac)
Sven-Ingvart Mikkelsen (organ) versus Domaine de Marcoux (Rhône/Châteauneuf-du-Pape & Lirac) & Domaine des Espiers (Rhône/Gigondas)
Finn Olafsson (guitar) versus Domaine Clavel (Langudoc/Pic Saint Loup)
Ole Højer Hansen (electronics) versus Domaine la Monardière (Rhône/Vacqueyras)
Pierre Dørge (guitar) versus Domaine la Martinelle (Rhône/Ventoux & Beaumes-de-Venise)
Irene Becker (piano) versus Domaine Lionnet (Rhône/Cornas)

Jens Rømer & Sven-Ingvart Mikkelsen

 

Lars Bo Kujahn (kanun & guitar) versus Domaine Aubai Mema (Languedoc)
Kristian Rømer (electronics) versus Domaine de Montvac (Rhône/Vacqueras & Gigondas)
Jens Jepsen & Benjamin Aggerbæk (guitar and singing) versus Mas de Figuier (Languedoc/Pic Saint Loup)
Jonas Højer Hansen (electronics) versus Domaine de la Jument Rousse (Languedoc/Corbières)
Jesper Løvdal (clarinet and electronics) versus Domaine Hegarty Chamans (Languedoc/Minervois)
Lucas Forchhammer (piano) versus Domaine Coston (Languedoc/Terrasses du Larzac)
Jens Hesselbjerg Rømer and NWMNWMNW (electronics) versus Château des Estanilles (Languedoc/Faugères)
Ole Højer Hansen & Jens Rømer (elektronics, krumhorn etc.) versus Domaine de Fenouillet (Rhône/Muscat de Beaumes-de-Venise, Ventoux, Beaumes-de-Venise)
Frans Bak, Per Nielsen, Lonnie Devantier & Niller Wischmann (Music, text and singing) versus Furesødal (Denmark/Birkerød)

BIENVENUE

Je suis en train d’écrire un livre sur deux de mes grandes passions, le vin et la musique, et cela à partir de mes propres expériences Jens-Rømerpersonnelles et de ma vie avec ces deux passions. Une histoire sur l’esprit d’entreprise, comment trouver de nouvelles idées pour la survie d’une famille, comment trouver ses marques dans un pays étranger. Une histoire qui raconte l’audace et l’aventure de quitter les habitudes d’une vie sécurisée à Hillerød (Danemark) avec ma femme et mes deux petits enfants. S’installer, sans filet,  dans le petit village viticole de Vacqueyras dans le sud de la France. Faire « voyager » une fois de plus ses racines et revenir à Hillerød, raconter comment j’ai pu participer à la création d’une maison multiculturelle magnifique, Klaverfabrikken (La Fabrique de Piano). Dire aussi comment ces deux passions se mélangent en permanence, l’amour du vin et de la musique, mais aussi de l’humain. L’histoire de ma propre vie en tant que musicien dans les groupes AR-FOLK, Trio Danois, Club Renaissance, Orgabard etc.

Je raconte aussi mon voyage personnel chez des viticulteurs, sélectionnés biologique et biodynamique, dans le Rhône et le Languedoc, et qui racontent, avec beaucoup de passion, leurs propres histoires. J’ai aussi par ailleurs visité un vigneron danois.

 

Au cours des dernières années, la qualité des vins biologiques et biodynamiques a considérablement augmenté, non seulement dans le sud de la France, mais aussi partout dans le monde du vin. Je trouve qu’il est extrêmement important de penser à l’environnement lorsqu’on achète ses aliments et son vin et de vivre le plus écologiquement possible.  Ce n’est plus un problème aujourd’hui de trouver du bon vin biologique ou biodynamique dans les magasins.
Terasse_jensDans le livre j’associe le vin et la musique, et j’ai proposé un défi à mes meilleurs amis musiciens danois et bretons. Je leur ai demandé d’écrire un morceau de musique inspiré par le vin d’un vigneron sélectionné. Il y a beaucoup de similitudes entre les musiciens et les vignerons – de nombreux musiciens sont intéressés par le vin, certains font eux-mêmes leur propre vin, et de nombreux viticulteurs sont intéressés par la musique, certains d’entre eux utilisent activement la musique dans leur travail avec le vin, et, aussi, jouent d’un instrument. La musique et les musiciens ont cette capacité d’émouvoir à travers toutes les nuances et images portées par une simple mélodie. Un vigneron lui aussi peut exprimer des émotions à travers ses vins. Le vin peut se composer de beaucoup de nuances différentes et peut créer des images et des émotions chez le dégustateur. Est-ce qu’un vigneron est un artiste ou est-ce qu’un vigneron est un artisan ? Je vais essayer d’apporter une réponse à cette question.

La sortie de mon livre est prévue pour l’automne 2016 !

Jens Rømer, Copenhagen february 2016

 

MUSICIENS RENCONTRENT VIGNERONS

Dan Ar Braz (guitare – Bretagne) recontre Domaine Bort (Languedoc/Saint Christol)
Jean-Luc Thomas (flûte – Bretagne) rencontre Domaine Colline de l’Hirondelle (Languedoc/Corbières)
Lars Lilholt (violon) rencontre Domaine de Beaurenard (Rhône/Châteauneuf-du-Pape & Rasteau)
Anders Blichfeldt (musique électronique) rencontre Domaine de la Reserve d’O (Languedoc/Terrasses du Larzac)
Sven-Ingvart Mikkelsen (orgue) rencontre Domaine de Marcoux (Rhône/Châteauneuf-du-Pape & Lirac) & Domaine des Espiers (Rhône/Gigondas)
Finn Olafsson (guitare) rencontre Domaine Clavel (Langudoc/Pic Saint Loup)
Ole Højer Hansen (musique électronique) rencontre Domaine la Monardière (Rhône/Vacqueyras)
Pierre Dørge (guitare) rencontre Domaine la Martinelle (Rhône/Ventoux & Beaumes-de-Venise)
Irene Becker (piano) rencontre Domaine Lionnet (Rhône/Cornas)

Jens Rømer & Sven-Ingvart Mikkelsen

 

Lars Bo Kujahn (kanoun & guitare) rencontre Domaine Aubai Mema (Languedoc)
Kristian Rømer (musique électronique) rencontre Domaine de Montvac (Rhône/Vacqueras & Gigondas)
Jens Jepsen & Benjamin Aggerbæk (guitare et chant) rencontrent Mas de Figuier (Languedoc/Pic Saint Loup)
Jonas Højer Hansen (musique électronique) rencontre Domaine de la Jument Rousse (Languedoc/Corbières)
Jesper Løvdal (clarinette et musique électronique) rencontre Domaine Hegarty Chamans (Languedoc/Minervois)
Lucas Forchhammer (piano) rencontre Domaine Coston (Languedoc/Terrasses du Larzac)
Jens Hesselbjerg Rømer & NWMNWMNW (musique électronique) recontrent Château des Estanilles (Languedoc/Faugères)
Ole Højer Hansen & Jens Rømer (musique électronique, cromhorne etc.) rencontrent Domaine de Fenouillet (Rhône/Muscat de Beaumes-de-Venise, Ventoux, Beaumes-de-Venise)
Frans Bak, Per Nielsen, Lonnie Devantier & Niller Wischmann (piano, chant, paroles) rencontrent Furesødal (Danemark/Birkerød)

KONTAKT